https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

MTÜ IIDA Kursused Põhikiri

MTÜ IIDA Kursused 2017 aastaaruanne

MTÜ IIDA Kursused 2018 aastaaruanne

MTÜ IIDA Kursused juhtorganite koosseis:
Eva-Liisa Kriis
Leili Kriis